Conversation Between !R! and balackobama

1 Visitor Messages

 1. _Đừng bao giờ gọi tao l* “vous”…tao không phải l* anh m*y, m*y cũng không có đủ tư cách để l*m em tao, Charlie.
  Ngư tiếng anh cho người đi l*m
  tiếng anh cho người mới bắt đầu
  học tiếng anh tại h* nội
  tiếng anh cho người lớn tuổi
  tiếng anh cấp tốc
  luyện thi toeic tại h* nội ời con trai bực dọc,nói thầm như thế, rồi tung cước đá văng viên sỏi dưới đất, lạnh lùng bước đi.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1